F. C. FríoExpress

Un dels serveis que requereix més especialització és la logística i el transport en fred. FC Courier cuidem al detall com i en quines condicions es realitza. Incloem el transport urgent i immediat fins als 600 kg de càrrega.

F. C. Gastrofred

Barcelona i província.
Amb equipament rígid de nevera amb 2 capacitats. Viatge entre 2º i 8º positius.

A tota la península.
A través del nostre sistema de manteniment amb equipament de caixa amb acumuladors de fred. Lliurament l'endemà abans de les 14 hores. Garantit un fred mínim concertat.

F. C. Fahrenheit

Registre de temperatura controlada. Manteniment de més de 100 hores en la nostra nevera de fred de manera autònoma. Li permet la possibilitat, en el cas de no poder fer lliurament, de la recuperació del producte sense trencar la cadena de fred. Els nostres lliuraments són l'endemà abans de les 14 hores.
Podem recollir-los la mercaderia, o bé fer-nos vostè lliura en la nostra central logística, ja que disposem de càmera de fred.
A través de la nostra web o la seva factura mensual podrà visualitzar el monitoratge constant mitjançant el nostre certificat ISTA.
La seva mercaderia pot viatjar a -24°, -15°, +2°, +8°, +15°, +25°,... Amb temperatures exteriors que poden anar des dels -15° fins als +50°.

----------------------------------------------------------

Els nostres equips, totalment isotèrmics, refrigerats i dotats per al transport en fred (amb revisions tècniques periòdiques), garanteixen uns nivells de qualitat i auto exigència perquè la mercaderia arribi a la destinació en el mateix estat en el qual va ser rebuda.

Fruit de la nostra experiència, han dipositat la seva confiança en nosaltres hospitals, clíniques, laboratoris, etc., per al servei de transport en fred de sang i altres especialitats mèdiques que requereixen una alta professionalitat i rigor sanitari.

L'eficàcia en sectors com l'alimentari, càtering i serveis on el manteniment de la cadena de fred és imprescindible, per això hem instal·lat una petita càmera de fred controlada, per a aquelles expedicions que queden estacionades fins a un màxim de 24 hores, és el nostre compromís d'excel·lència.

Si vol obtenir un preu de transport en fred amb un servei professional i eficaç, sol ha de posar-se en contacte amb nosaltres per correu electrònic o cridi'ns al nostre telèfon d'atenció al client 660 001 008.

  Iconos de Photoroyalty